Press Release 30.05.2015

Malti / English

Stqarrija Stampa 30 ta’ Mejju, 2015

Front Ħarsien ODZ jitlob trasparenza u determinazzjoni mill-Membri Parlamentari Maltin.

FĦO, bħala moviment ċittadin, imwaqqaf u mmexxi minn ċittadini Maltin ta’ kull partit u affiljazzjoni, jitlob lil kull Membru Parlamentari sabiex jistqarr il-pożizzjoni tiegħu jew tagħha dwar il-ħarsien ambjentali u l-proġetti proposti fuq art ODZ, b’mod partikolari dak propost f’Wied il-Għajn. Il-Front iħoss li ċittadini Maltin għandhom ikunu jafu bl-aktar mod car x’jaħsbu r-rappreżentanti tagħhom dwar dawn l-iżviluppi, u min minnhom huwa lest li jiddefendi din l-art pubblika u jħarisha.

*

Press Release 30th May, 2015

Front Ħarsien ODZ demands transparency and strength of will from Maltese Members of Parliament.

FĦO, as a people’s movement, founded and run by Maltese citizens hailing from all walks of life, demands from every Member of Parliament a clear statement on his or her position with regards to environmental issues and projects proposed on ODZ land, in particular the project proposed in Marsascala. The Front strongly believes that Maltese citizens have every right to know where their representatives stand with regards to these developments, and which of their Representatives is ready to defend public land.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s