PRESS RELEASE 06.07.2015

Malti / English

Stqarrija Stampa 6 ta’ Lulju, 2015

L-iSPED m’għandux jiftaħ tieqa għall-iżvilupp fl-ODZ

Front Ħarsien ODZ qed issejjaħ lill-gvern ineħħi żewġ klawsoli fil-Pjan Strategiku għall-Ambjent u l-Iżvilupp li qed jiġi diskuss fil-parlament.

L-ISPED propost mil-gvern qed jiproponi li żvilupp jista jsir barra miż-żona tal-iżvilupp meta ma jeżistu l-ebda alternattivi viabli fiż-żoni urbani. L-ISPED jgħid ukoll li art ODZ tista tintuża meta din tintuża għal żvilupp sostenibli . Il-Front qed jappoġja is-sejħa ta’ Din l-Art Ħelwa biex dawn il-klawsoli jitneħħew.

“L-iSPED għanda tkun politika li torbot lilll-gvern biex iħares il-ġid kommuni u mhux isservi bħala dokument vag li l-għann tiegħu jkun dak li jwitti t-triq għal żvilupp ODZ bħal dak propost fiż-Żonqor.”

Front Ħarsien ODZ jaqbel ukoll ma proposta li kienet għamlet l-għaqda Friends of the Earth sabiex iż-żona ODZ tiġi dikjarata bħala żona protetta li hu parti mill- wirt naturali tal-poplu Malti.

“L-ODZ hi parti minn patt soċjali li l-għann tiegħu hu li l-gvern iħares il-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri minn żvilupp mhux sostenibli. Malta diġa tilfet wisq art ODZ minħabba żbalji koroh fil-passat. Ma nistgħux nkomplu nitilfu iktar art ODZ.”

Front Ħarsien ODZ jinsisti li l-kostruzzjoni fl-ODZ hi dejjem insostenibli ħlief f’kazi eċċezzjonali meta l-iżvilupp hu meħtieg għall-biedja jew għal xogholijiet ta’infrastruttura neċessarji għal ġid komuni bħal pereżempju impjanti tat-trattament tad-drenaġġ. L-ebda art ODZ m’għanda qatt tintuża għal attivita’ kummerċjali li l-għann tagħha huwa l-profitt.

“Flok dokument li jwitti t-triq għal abbuż l-ISPED għandu jkun jkun fih policies ċari li jagħlqu l-bibien għal iżvilupp fl-ODZ.”

Il-Front Ħarsien ODZ sejjaħ ukoll lill-gvern biex jinkludi dik il-parti tal-pjan tal-istrutturi prezenti (policy CZM3) li ssejjaħ lil gvern biex jiżgura li l-kosta Maltija titieħed f’idejn il-pubbliku f’terminu ta’ żmien definit. Dan jizgura li meta l-MEPA tieħu deċiżjonijiet dwar il-kosta, din tkun dejjem trattata bħala parti mid-dominju pubbliku.

*

Press Release 6th July, 2015

Loopholes in SPED should be removed

Front Harsien ODZ is calling on the the government to strike off two clauses within the Strategic Plan for Environment and Development (SPED) that is currently being discussed in Parliament.

According to the draft SPED, development may be permitted in outside development zones where no other feasible alternatives exists in urban areas. It also states that projects of a “sustainable” nature can be permitted in ODZ land “as a last resort where it is essential for the achievement of sustainable development”.

The Front also expressed agreement with Din l-Art Helwa which has also called for the removal of the two clauses.

“The SPED should be a planning instrument with clear and binding policies aimed at defending the common good and not a vague document aimed at greenwashing ODZ developments like the one proposed at Zonqor.”

Front Harsien ODZ also agrees with a previous proposal by Friends of the Earth Malta to include an article in SPED which declares Malta’s ODZ a protected zone and part of the common natural heritage of the Maltese people.

“The designation of land as ODZ is part of the social pact which binds government to protect present and future generations from unsustainable development. Malta has already lost too much of its ODZ land thanks to mistaken decisions taken in past years. We cannot afford to lose more of our land.”

Front Harsien ODZ insists that construction in ODZ areas is incompatible with sustainable development except in a few cases where such development is needed for agriculture or for infrastructure which is necessary for the common good like sewage treatment plants which cannot be located within development zones.
In all cases involving profit making activities development should be located within the development zone.

“Instead of containing generic loopholes which create more uncertainity, the SPED should seek to close any loopholes by including a clear presumption against ODZ development.”

Front Harsien ODZ also called on government to re-include Structure Plan policy CZM 3 – which unambiguously states that “all the coastline will be brought into public ownership within a specified period” in the SPED. This will ensure that in all planning decisions MEPA will have to consider the coastline to be part of the public domain.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s