PRESS RELEASE 17/08/2015

English / Malti 

Press Release 17th August, 2015

Front Ħarsien ODZ calls for transparency on Cottonera SIA

Front Harsien ODZ is calling for more transparency with regards to the Social Impact Assessment on the development of a AUM campus in Cottonera while insisting that the government should also commit itself not to use any ODZ land for this purpose, both within Cottonera and in Marsaskala.

“Such a clear commitment to use already existing infrastructure and to exclude any development on ODZ and other protected areas, would send a clear message that the government is listening to civil society and thus would encourage participation in a positive exercise aimed at assessing the aspirations and concerns of local communities.”

Front Harsien ODZ also called on government to publish any information on the sites being considered in Cottonera and in Marsaskala and the necessary infrastructure required for these developments.

It also augured that details of the site selection exercise will be presented to parliament’s environment committee as soon as parliament is re-convened and will be accompanied by a professional reports conducted by experts in various fields and MEPA’s Environment Directorate.

“We have no objection to the re-use of existing buildings within development zones but no development including infrastructure and new roads should spill over on ODZ land and protected sites. ” the Front said.

*

Stqarrija Stampa 17 ta’ Awissu, 2015

Front Ħarsien ODZ jitlob trasparenza dwar is- SIA għal kampus fil-Kottonera

Front Ħarsien ODZ qed jitlob trasparenza sħiħa dwar l-istudju dwar l-impatt Soċjali fuq l-iżvilupp ta’ campus tal-AUM fil-Kottonera waqt li jinsisti li l-gvern għandu jieħu impenn li ma jiżviluppax art ODZ kemm fil-Kottonera u kemm f’Marsaskala.

“Impenn ċar li se tintuża biss infrastruttura eżistenti u li mhux se tintuża l-ebda art ODZ biex fuqa tinbena l-universita’ iservi bħala messagg ċar li l-gvern qed jisma jgħati kas dak li qed tgħid is-soċjeta’ ċivili. Dan jibgħat messaġġ ċar favur parteċipazzjoni f’dan l-eżerċizzju pożittiv li għandu jservi biex l-aspirazzjonijiet u t-tħassib tal-kommunitajiet lokali jingħataw l-importanza xierqa.”

Front Ħarsien ODZ qed isejjaħ lill-gvern biex jippubblika kull informazzjoni dwar liema siti fil-Kottonera u f’Marsaskala qed jiġu kunsidrati flimkien ma kull informazzjoni dwar x’infrasttruttura tkun meħtieġa biex isir l-iżvilupp.

Il-Front jinsisti wkoll li l-kumitat parlamentari għall-ambjent u l-iżvilupp jitlaqa wara s-Sajf biex jiddiskuti s-siti li qed jiġu kunsidrati u li dawn jiġu preżentati flimkien ma rapport professjonali imħejji minn esperti f’oqsma varji u mid-direttorat tal-Ambjent tal-MEPA.

“Il-Front ma joġġezzjonax għal żvilupp fiż-żona fejn jista jista jsir żvilupp sakemm dan ma joħloqx bżonn ta’ infrastrattura u toroq barra miż-żona ta’ żvilupp u siti protetti oħrajn. ”

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s