Press Release 19.12.2015

English / Malti

Press Release 19th December, 2015

Front calls on Labour Party to join national consensus against illegal boathouses

Front Harsien ODZ welcomes the declaration made by PN leader Simon Busuttil that he is not bound by agreements signed by his party with the Armier boathouse lobby and is calling on Prime Minister Joseph Muscat to do the same and renege on his party’s pre-electoral agreement with the Armier boathouse lobby represented by Armier Developments Limited.

“The pre-electoral agreements signed by the Nationalist Party in 2003 and 2008 and by the Labour Party in 2002, 2007 and 2013 represented a dark chapter in Malta’s political history which saw the two major parties entering in to agreements with squatters occupying a large tract of public land, thus becoming accomplices in theft.”

The Front expressed satisfaction that the PN is no longer bound by 2003 and 2008 agreements which committed government to hand over 230 tumuli of public land in Armier to Armier Developments Limited on 65-year lease against an annual Lm157,000 (€350,000) payment. The Front also recognised that Alternattiva Demokratika has consistently opposed the occupation of public land at Armier and has never signed any agreement with the lobby.

“It is a shame that the PL is still bound by an agreement signed before the 2013 election which reconfirms an agreement signed in 2002 foreseeing the reconstruction of the village as long as no speculation or destruction of irrigated agricultural land takes place.”

The Front concluded that reneging on these pre-electoral commitments is an important first step but this should be followed upon by a clear and unequivocal commitment against the occupation of public land by anyone including the Armier squatters.

“What the country needs is a national consensus supported by the the PL, the PN, AD and civil society to ensure that all those who occupied public land illegally are served with a notice of eviction and given a reasonable timeframe to vacate the land. In this way no party will be able to make political capital by supporting the pretensions of the Armier boathouse lobby. The land should be returned back to the public as an open space for public enjoyment following a restoration plan approved by the planning and environment authorities”.

*

Stqarrija Stampa 19 ta’ Diċembru, 2015

Il-Front issejjaħ lil Partit Laburista biex iħassar il-ftehim tiegħu mas-sidien tal-kmamar tal-Armier

Front Ħarsien ODZ laqa b’sodisfazzjon id-dikjarazzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista li l-partit tiegħu m’għadux marbut bi ftehim pre-elettorali mas-sidien tal-bouthouses li nbnew fuq art pubblika fl-Armier.

“Il-ftehim pre-elettorali iffirmat mil-PN mas-sidien tal-kmamar illegali qabel l-elezzjonijet tal-2003 u l-2008 u l-ftehim li ffirma il-partit Laburista mal-istess sidien jirrappreżenta kapitlu ikrah fl-istorja politika ta’ pajjiżna li ra l-partiti l-kbar isiru kompliċi mas-serq tal-art pubblika.”

Il- Front hu sodisfatt li l-PN m’għadux marbut ma’ ftehim li permezz tiegħu 230 tumuli ta art publika kienu se jingħataw lil Armier Developments Limited għal 65 sena għal kirja ta Lm157,000 (€350,000) payment. Il-Front jinnota wkoll li l- Alternattiva Demokratika kienet dejjem konsistenti kontra l-okkupazzjoni ta’art pubblika fl-Armier u qatt ma laħqet xi ftehim ma’ min seraq l-art publika.

“Hija ħaġa tal-mistħija li l-Partit Laburista għadu marbut bi ftehim li ffirma qabel l-elezzjoni tal-2013 li permezz tiegħu tenna ftehom ffirmat fl-2002 li permezz tiegħu wiegħed li l-vilagg illegali jerġa jinbena minn kumpanija li tirrapprezenta s-sidien tal-kmamar illegali b’mod li ma jħallix spekulazzjoni u teħid ta’ art agrikola”

Għal Front id-deċiżjoni tal-PN li jħassar kull ftehim li sar fil-passat mas-sidien tal-kmamar illegali hi l-ewwel pass għal soluzzjoni dejjiema.

“Il-Pajjiz jeħtieg konsensus nazzjonali bażat fuq ftehim bejn il-PN, il-PL, l-AD u s-soċjeta ċivili li permezz tiegħu l-art tingħata lura lill-publiku u sit jiġi riabilitata bħala spazju miftuħ u pubbliku li jista jitgawda minn kulħadd. B’hekk l-ebda partit ma jkun jista’ jagħmel kapital politiku billi jappoġja l-pretensjonijiet tas-sidien tal-kmamar illegali”.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s