Press Release 22.12.2015

English / Malti

Press Release 22nd December, 2015

Front calls for audit of ODZ permits

Front Ħarsien ODZ is calling for an independent audit led by planning commissioner David Pace to assess the approval of a number of controversial permits approved outside development schemes in breach of the advise of MEPA’s Planning Directorate, the Environment Directorate or both.

The audit should include a review of the impact of ‘rural policy and design guidelines’ approved in 2014 which has paved the way for a number of abusive developments. MEPA should commit itself to abide to these recommendations.

Front Ħarsien ODZ is making this call in view of last Saturday’s report with regards to permit PA 0740/15 which saw the approval in September of a dwelling with a floorspace of 280 square meters instead of an existing garage under the pretext that the site was used as a livestock farm, a claim which was disputed by the Planning Directorate.

Front Ħarsien ODZ also referred to a number of other cases reported in the past months. These included a case (PA 0765/15) also approved in September which saw MEPA issuing a permit for the demolition of three roofless structures to be converted into a villa with a swimming pool, outside development zones in Wied il-Busbies in Rabat under the pretext that the building was once used as a residence, a claim which was strongly disputed by the Planning Directorate.

Front Ħarsien ODZ is particularly concerned by policies allowing the redevelopment of countryside ruins and agricultural stores or villas. In one case (PA 2065/15) a permit was issued to transform a pile of rubble in to a two storey high 50 square meter agricultural store. The Front is also concerned on policies allowing the redevelopment of disused livestock farms, some of which of dubious legality, in to villas, warehouses and other developments.

“Not only are the policies in themselves prone to abuse but they are being implemented and interpreted in an arbitrary fashion. Therefore the time has come for a general review of the rural policy approved in 2014. To carry out such review it is vital that an independent authority like the planning commissioner also investigates how these policies are being implemented by the various decision making boards when issuing permits.”

 

*

Stqarrija Stampa 22 ta’ Diċembru, 2015

Il-Front jitlob audit indipendenti fuq permessi ODZ

Front Ħarsien ODZ qed issejjaħ għal audit imexxija mill-kummissarju għall-ipjannar David Pace biex tgħarbel numru ta’ permessi kontroversjali approvati barra l-iskema tal-iżvilupp li ħarġu minkejja l-parir kuntrarju tad-direttorat għal ipjannar jew tad-direttorat tal-ambjent biex dawn jiġu rifjutati.

L-audit għandha wkoll teżamina l-impatt tal-policy dwar żvilupp rurali approvata fl-2014 li tirregola l-iżvilupp f’żoni rurali li qed twitti t-triq għal żvilupp abbuziv. Il-MEPA għanda taċċetta r-rakkomandazzjonijiet li jsiru fl-audit kemm dwar il-permessi u dwar bidliet meħtiega f’din il-policy.

Front Ħarsien ODZ għamel din is-sejħa wara rapport fuq permess PA 740/15 dwar applikazzjoni fis-Siġġiewi li nħareg f’Settembru li għadda li permezz tiegħu ħareġ permess għal villa ta’ 280 metru kwadru fuq żewġ sulari minflok garage bl-iskuża li dan il-garage kien jintuża bħala razzett.

Front Ħarsien ODZ jinnota li kien hemm bosta rapporti ta’ każijiet oħra fosthom PA 0765/15 li ġie approvat ukoll f’Settembru li permezz tiegħu l-MEPA approvat t-twaqqiegħ ta’ tlett ikmamar bla saqaf biex tinbena villa bis-swimming pool f’Wied il-Busbies ir-Rabat bl-iskuża li l-fdalijiet xi darba kienu jintużaw bħala residenza.

Front Ħarsien ODZ qed jesprimi tħassib dwar il-policies li qed jippermettu l-iżvilupp ta’ villel u stores flok fdalijiet ta’ bini antik kif ukoll għal policies li jippermetti villel flok rziezet li ħafna drabi lanqas biss kienu nbew legalment. Każ minnhom kien jinvolvi l-bini ta’ store agrikolu fuq żewġ sulari flok munzell ġebel.

“Jidher li l-policies dwar l-izvilupp rurali fethu tieqa għal abbuż u qed jiġu implimentati b’mod arbitrarju. Għalhekk wasal iż-żmien biex awtorita indipendenti bħal kummissarju għall-ipjannar tħejji rapport dwar x’ bidliet hemm bżonn fil-policies. Biex dan jiġri hemm bżonn li ssir investigazzjoni dwar kif il-policy qed tiġi implimentata fil-ħruġ ta’ permessi. ”

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s