Press Release 29.09.2015

English / Malti

Press Release 29th September, 2015

Front wants transparency on Mosta hotel

Commenting on the proposed 30 room hotel and spa in an area in an ODZ area in Mosta previously earmarked for a shooting range, Front Harsien ODZ called for full transparency, consultation and for clear conditions imposed by government to prevent any present or future ODZ development outside the footprint of the site.

“Since this is public land being handed to private sector we demand full transparency on plans and consultation involving local communities and general public. Developers should not hide behind rhetorical discourse like describing a hotel as a retreat house but should present their plans in full.”.

The Front also called on the Government should also be transparent by publishing all agreements with company and any agreements or contracts submitted in parliament. Any agreement should also exclude any development beyond the existing barracks and any expansion of the project in the future.

The Front welcomes the declaration by GP Borg Construction that the project will be limited to the existing barracks and no further construction will take place but insisted on the publication of all plans.

“The footprint should be restricted to the existing barracks and no odz land should be sacrificed for ancillary development including pools, pathways, car parks, infrastructure and other paved recreational areas. The traffic impact should also be studied in full, especially in relation to the site’s rural nature”.

Front Harsien ODZ also insisted that local communities should be consulted in full on the best use of the site in question before a final decision is made on allocating land to private sector.

 

*

Stqarrija Stampa 29 ta’ Settembru, 2015

Il-Front jitlob trasparenza fuq il-lukanda propost fil-Mosta

Dwar il-lukanda ta’ 30 kamra proposta fil-Mosta flok il-proposta originali ta’ ‘shooting range’. Il-Front Ħarsien ODZ qed jitlob trasparenza, konsultazzjoni u kundizzjonijiet ċari li jeskludu kull tip ta’ żvilupp lil hinn dak eżistenti.

“Peress li din hi art pubblika nesiġu transparenza sħiħa u konsultazzjoni li tinvolvi l-kommunitajiet lokali u l-pubbliku. L-iżviluppaturi m’għandhomx jinħbew wara diskors vojt bħal meta jiddiskrivu lukanda u spa kummerċjali bħala post tal-irtiri u għandhom jippreżentaw il-pjanijiet tagħhom”.

Il- Front jesiġi wkoll li l-gvern ikun transparenti u jippublika kull ftehim u kuntratt li jiffirma dwar dan il-proġett. Il-gvern għandhu jimponi kundizzjoni ċara li teskludi kull żvilupp barra dak eżistenti u kull żieda fid-daqs tal-proġett fil-futur.

Il-Front jilqa d-dikjarazzjoni ta’ GP Borg Construction li l-proġett se jkun limitat għall- barracks eżistenti iżda jinsisti għal pubblikazzjoni tal-pjanti tal-proġett.

“Għandu jkun ċar li l-ebda art ODZ mhi se tintmiss minn żvilupp anċillari bħal infrastruttura, toroq, passaġġi, car parks, pools u ħolqien ta’ facilitajiet rikreattivi. L-impatt fuq it-traffiku fuq żona rurali għandu jiġi studjat ukoll”.

Il-Front Ħarsien ODZ jinsisti wkoll l-kommunitajiet lokali jiġu konsultati fuq l-aħjar użu tas-sit qabel tittieħed deċiżjoni finali mil-gvern li jgħati l-art lil xi kumpanija privata.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s