Press Release 25.02.2016

English / Malti

Press Release 25th February, 2016

Front tells Deborah Schembri that Sadeen’s project is not a national project

In a meeting with Parliamentary Secretary for Lands Deborah Schembri, Front Harsien ODZ said that the Sadeen non-American non-University should not be considered as a national project.

“The Sadeen development Marsaskala is a private project, and it should not be given unfair advantage over other private projects through the granting of ODZ public land. Sadeen’s non-American non-University will acquire public land at a highly reduced price, of some of our valuable public space and land outside development zones. Depicting the transfer of public assets into private hands as a ‘national project’ is highly deceptive. If the government really means not to encroach on ODZ land, it should start by foregoing the Sadeen development in Marsaskala.”

“At the same time, Front notes government’s recent statement not to propose new projects on ODZ areas, but this should translate in to a clear commitment not to develop a race track and yacht marina on ODZ land. It also should translate in to a clear commitment against land reclamation projects impacting on the ODZ coastal areas. Besides, all proposed initiatives such as the tunnel from Malta and Gozo require comprehensive studies before being considered”

Front Harsien ODZ also appealed to Deborah Schembri to retain the stance of the previous administration against the development of Villas at Ta’ Cenc, which is currently being considered by MEPA.

*

Stqarrija Stampa 25 ta’ Frar, 2016

‘Il-proġett ta’ Sadeen mhux proġett nazzjonali’, il-Front jgħid f’laqgħa ma’ Deborah Schembri

F’laqgħa ma’ On. Deborah Schembri, Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni għall-Proċess Amministrattiv, il-Front qal li l-proġett ta’ Sadeen li mhuwiex Universita’ Amerikana ma għandux jitqies bħala proġett nazzjonali.

‘Il- proġett ta’ Sadeen f’ Marsaskala, hu proġett privat u ma għandux jingħata vantaġġ b’mod inġust, fuq proġetti privati oħra bl-għotja ta’ art pubblika. Il-proġett ta’ Sadeen li mhuwiex Universita’ Amerikana se jikseb art pubblika għal prezz imnaqqas, liema art li hi ta’ valur pubbliku, se titnaqqas minn spazju pubbliku u f’żona barra miż-żoni ta’ zvilupp. Dan it-transferiment hu wieħed qarrieq minhabba li t-trasferiment ta’ assi pubbliċi f’id il-privat qiegħed jiġi impenġi bħala ‘proġett nazzjonali’. Jekk il-Gvern verament jrid li l-art barra miż-żona tal-iżvilupp ma tittiħiedx, għandha tibda billi l-iżvilupp tal-proġett ta’ Sadeen f’ Marsaskala ma jitħalliex jibda.

‘Fl-istess ħin, il-Front jinnotta l-istqarrija riċenti tal-gvern li ma jipproponix iktar proġetti ġodda fuq art li hi barra miż-żona tal-iżvilupp. Din l-istqarrija għandha tissarraf f’impenn ċar minn naħa tal-gvern biex il-yatch marina u l-korsa ta’ tlielaq ma jiġux żviluppati fuq art barra miż-żona tal-iżvilupp. Għandha ukoll tissarraf f’impenn ċar kontra proġetti ta’ riklamazzjoni ta’ art li jħallu impatt fuq art barra miż-żona tal-iżvilupp li jinsabu f’żoni kostali. Barra minn hekk, għandu jkun hemm studji serji għall-inzjattivi proposti bħal dik tal-mina bejn Malta u Għawdex, qabel dawn ma jiġu ikkunsidrati.

Il-Front Ħarsien ODZ appella ukoll lil Deborah Schembri biex iżżomm mal-pożizzjoni tal- amministrazzjoni li għaddiet fil-kaz tal-villel f’Ta’ Ċenċ, liema applikazzjoni bħalissa qegħda tiġi ikkunsidrata mill-MEPA.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s